NGOGE KATA DIBATA : MASMUR 121 : 1-8

Sekalak anak umur 14 tahun erdalan i tengah kerangen si mesuni, enggo 2 wad ia erdalan janah lalit ise pe ijumpaina, berngi pe enggo idalanina alu dem kebiaren, mbiar iajumpa ras biantang buas, bagepe mbiar ia sisada. Tapi tetap nge ia ertoto man Tuhan gelah jumpa min ia ras kalak sibanci nampati ia. Terang kenca wad minter idaramina sungai perbahan ia pe enggo muas ras tek ia adi erdalan arah pinggir sungai e maka pasti
ia jumpa ras masyarakat si band nainpati ia. Dem alu pengarapen maka tetap ia ertoto man Tuhan , la niarap maka ibas wad pe teluken maka ia jumpa sada kuta dingen ia selamat alu penampat sekalak anak kuta e anem ibas paksa sie ia enggo seh ka]
lemasna , latih ras mbiar igejapkenna erwari-wari dekahna.
Bagepe pe pemasmur Daud ibas ia mentasi deleng si gelap, deleng si man kebiarenken itatapna ku delang-delang ija nan kin rehna penampat , lanai ikapna lit sibanci nampati ia sebab ia itengah kerangen i teruh deleng ije me igejapkenna la lit sideban si band nampati ia seakatan Tuhan simada kegeluhenNa. lbas kondisi negaranta setiap jelma turah kebiaren erkiteken virus corona, padaha virus e labo iidah mata tapi band ibahanna mbiar ancmgta IA la judah matanta tetap la melihara kegeluhenta. Tataplah Tan Tuhan dem alu pengarapen, la pernah kita itadingkenNa, tetap kita anem Imanuel tetap ras kita.

Liturgi-Ibadah-Keluarga-Senin-30-Maret-2020

Dowload