Berseru kepada Tuhan dan bertindak akan memastikan kehidupan tetap berjalan meski banyak hambatan; seruan dan tindakan yang dipadukan akan menjadi kekuatan yang memampukan kehidupan untuk menang atas tantangan. Tanpa sebuah tindakan maka seruan kepada Tuhan kehilangan pengaruhnya dalam kehidupan, tanpa seruan kepada Tuhan maka tindakan akan kehilangan arah dan tujuan.

Masalah akan terasa berat ketika dihadapi hanya dengan mengandalkan tindakan dan kekuatan sendiri; namun menjadi tidak berat ketika disertai dengan seruan kepada Tuhan dengan kuasaNya yang dahsyat. Keyakinan dalam berseru kepada Tuhan akan menjawab segala pergumulan; dan ketika kehendak Tuhan sudah memenuhi kehidupan maka yang lebih baik dari perkiraan pasti akan diberikan Tuhan.

“katanya: “Dalam kesusahanku aku berseru kepada TUHAN, dan Ia menjawab aku, dari tengah-tengah dunia orang mati aku berteriak, dan Kaudengarkan suaraku.”
( Yunus 2:2 )

Semangat Terus..
Tuhan Yesus Memberkati..

🙏😇💪