Ngumputi surat pengelayasi ibas moderamen nan No. 0398/1.1/2020 Tanggal 17 Maret 2020 kerna Wabah Virus Korona 8 radu ras Himbauan Pemerintah Propinsi ras Walikota Medan gelah sedapat mungkin menghindari kegiatan publik bagepe hasn keputusen majelis Runggun Km.8 ibas Sermon tanggal 18 Maret 2020.

Maka Runggun GBKP Km. 8 erbahan piga-piga kebijakan eme:

  1. Kegtaten PJJ bagepe kerina PA kategorial ilakoken i rumahta sekalak-sekalak.
  2. Kebaktian Minggu lbas tanggal 22 ras 29 Maret 2020 ia ilakoken i Gereja tape ilakoken lbas rumahta sekalak-sekalak.
  3. Musyawarah Sidi Jemaat si enggo irencaneken ilakoken ibas tanggal 29 Maret 2020 dianggap enggo terlaksana. Kerna usulen guna peningkaten pelayanen itengah-tengah Runggunta tetap isehkenndu , janah ibahas ibas paksana pagi.
  4. Kegiaten Saat Teduh terakhir ibas bulen Maret ilakoken ibas wari Kamis, 19 Maret 2020.
  5. Pelaksanaan PI ke dalam ilakoken terakhir bulan enda ibahan ibas wari Jumat, 20 Maret 2020.

Sehubungen ras sienda guna kiniraturen administrasi itengah-tengah Gerejanta gelah sipedomani piga-piga hal berikut enda :

  1. Laporen pelaksanaan Kebaktian Minggu, PJJ, PA Mona, PA Mature, PA Permata, PA Anak ras Remaja bagepe ras PA Saitun tetap ilaporken setiap wari Rabu pukul 19.00 -21.00 iaturken Serayaan Setempat ras Pengurus PJJ.
  2. Kerina si tersena i datas enda berlaku seh tanggal 29 Maret 2020.
  3. Kune lit perkembangen selanjutna iberitaken kami ka man banta kerina.

Lampiran surat: